2006-08-30 Klicka på respektive bild för att se videoklippet.
Starten går

Första babordsbenet

Frislag

Mera babordsben

Mittfältet

Målgång i skymning och nära stiltje