Några korta videosekvenser från Puerto Rico.
Klicka på respektive bild för att se videoklippet.
Yellowtail Damselfish, unge och nyfiken Squirrelfish
Blue
Cocoa Damselfish, ungar
BlueYel
Purplemouth Moray
Muren2