Några korta videosekvenser från Hawaii.
Klicka på respektive bild för att se videoklippet.
Spotted Boxfish, hane
Spottedm
Ornate Butterflyfish
Ornatem
Threadfin Butterflyfish
Threadfinm
Inte revfisk, men Bläckfisk.
Större i underkanten, en mindre nära mitten gömmer sig
Octm